Det som rengörs i Trapphuset varje vecka är:trappa

Samtliga golv, trappor och våningsplan. Entrén sopas och våttorkas. Skrapgaller och gummimattor rengörs och entréfönster putsas. (Om hiss finnes rengörs golv, spegel och knappanel).

Vecka 1 Tvättstugan
Samtliga golv sopas och våttorkas. Galler renas från ludd. Tömninga av sopsäck och avtorkning av maskiner.
(Om WC finns så städas den).

Vecka 2 Trapphus
Avfläckning av alla väggytor upp till 180 cm. Rengörninga av element. (Om källare finns så sopas den)

Vecka 3 Trapphus
Ledstänger, fönsterbänkar, sopnedkast och golvlister rengörs.

Vecka 4 Trapphus
Strömbrytare/el-kontakter, lampor, ventiler och anslagstavla/namntavla rengörs.

 

Back to top